Warmtepomp met energie uit (bodem)water
 

 
Deze warmtepomp haalt de warmte (of koude zogewenst) uit het grondwater welk door de pomp stroomt.
Wanneer 1 kW aan electriciteit in de warmtepomp wordt gevoerd, heeft deze pomp de capaciteit om met behulp van de warmte in het water tot ca 4,5 kW aan warmte-energie
te leveren. Om het water door te warmtepomp te voeren is echter een bronpomp nodig welke ook een hoeveelheid electrische energie verbruikt.
Trekt men de totale benodigde energie af van de te leveren energie, dan heeft het systeem een rendement van ca. 400% (COP van 4,0).
Dit type warmtepompen heeft de hoogste rendementen van alle warmtepompen wanneer het grondwater onuitputtelijk is. Goede bronnen voor de aanvoer en eventuele
afvoer (retour of infiltratie) van het grondwater zijn dus wel belangrijk.
Bronnen kunnen ook worden gebruikt voor de opslag van energie in de vorm van warmte of koude. Door de aanleg van een warme- en een koudebron kan in de winter
warmte worden gebruikt welke in de zomer is opgeslagen bij het koelen. Omgekeerd kan in de zomer koude uit de bron worden opgenomen waarmee ruimtes kunnen
worden gekoeld. De rendementen van deze vorm zijn de hoogste voor de moderne warmtepompen.

De nieuwere types warmtepomp zijn combinaties van warmtepomp, boiler en koelsysteem Hierdoor zij de rendementen relatief hoog en de machines zeer compact.
Voor een woonhuis is warmtepompmachine met boiler en koeling niet groter als een koel/vriescombinatie.


De warmtepomp kan zijn warmte direct leveren aan de CV-installatie in huis, en aan het verbruikswater (tapwater) t.b.v. douche en overig warm water.
Het hoogste rendement met een warmtepomp wordt behaald in combinatie met vloerverwarming en lage temperatuur CV.
Deze type's warmtepompen zijn leverbaar in verschillende capaciteiten varierend van 7 tot 91 kW. Voor een normaal woonhuis is een capaciteit van ca. 10 kW voldoende.
Voor kantoren en bedrijfshallen zijn de grotere capaciteiten van 18 tot 91 kW beschikbaar.
 

 

Klik hier voor foto's