Aqua Energy is gespecialiseerd in de aanleg van warmtepompsystemen voor woonhuizen en kleine bedrijfsruimtes.
De kracht van Aqua Energy is de best passende oplossing voor elk systeem te berekenen. Alle types warmtepompen worden toegepast, zolang het rendement voor de klant maar maximaal is.
Dit kan met zowel gesloten bodemsystemen als met open bronsystemen.

 

Veel installateurs zijn nog steeds niet bekend met de mogelijkheden van de warmtepompen. Tegenstrijdige berichten over rendementen maken de keuze voor de klant er niet eenvoudiger op.
In veel gevallen is een warmtepomp een geweldige oplossing voor nieuwbouw van woningen of utiliteit. Er zijn echter ook legio voorbeelden van systemen waar het beoogde (en beloofde)
rendement niet wordt gehaald. 
Alvorens te beslissen over de aanleg van een warmtepompsysteem, welk type dan ook, is het belangrijk te weten wat de terugverdientijd is, hoe groot de investeringkosten zijn en hoe duurzaam
het systeem in werkelijkheid is. De opbouw van de lokale bodem kan een belangrijke factor zijn in de keuze van het type warmtepomp en het rendement.
Bent u installateur of wilt u met uw eigen installateur een warmtepompsysteem aanleggen of de mogelijkheden bekijken?
Aqua Energy geeft u graag advies over de mogelijkheden op uw locatie.
 

Indien gewenst zoeken wij voor u uit wat de locale bodemomstandigheden zijn, welk type systeem het best geschikt is en hoeveel meters er geboord moet worden om het juiste rendement
met de warmtepomp te kunnen behalen. De kosten voor een bodemadvies bedragen 50 euro. Hiervoor ontvangt u een dwarsprofiel van de bodem op uw locatie met benaming van de
watervoerende pakketten geologische formaties. Van de meest relevante boringen in de omgeving krijgt u een beschrijving van de verschillende lagen.
Wilt u ook een berekening van de benodigde capaciteit van de warmtepomp voor uw project kunnen wij tegen geringe kosten een opgave doen van de aanlegkosten van het systemen met
terugverdientijden, jaarlijkse kosten, type systeem, boordieptes etc.

Vanzelfsprekend kunnen wij u ook een complete offerte sturen voor de aanleg van bronnen of wisselaars en leveren en plaatsen van de warmtepomp, boiler en koelmodule. Wij verzorgen de totale
aanleg voor u, inclusief de in bedrijf stelling.


Geinteresseerd? Stuur een mail met uw vraag aan wvdheuvel@aquaenergy.nl

Deze site is voor het laatst aangepast d.d.: 16 mei 2011