De warmtepomp
 
5 delen energie voor de prijs van 1
 
De warmtepomp wordt gezien als de vervanger van de
Cv-ketel. De warmtepomp zet aardwarmte om in verwarmingswarmte. Het systeem haalt vier delen energie uit de grond met één deel elektrische energie. Omdat er warmte uit de bodem gebruikt wordt, moeten er slangen de grond ingebracht worden, de bodemwarmtewisselaar.
Ook kan de warmte gewonnen worden met behulp van een bron. Water wordt opgepompt waarna het zijn warmte afgeeft aan de warmtepomp. Het afgekoelde water wordt weer in de bodem teruggebracht.  
Het grote voordeel van de warmtepomp is dat deze uw energierekening aanzienlijk kan verlagen. Bijkomend voordeel is dat een warmtepomp behalve kan verwarmen ook kan koelen.
 
 

 

 

Principewerking
 
Er zijn veel verschillende soorten warmtepompen, maar de werking komt altijd op hetzelfde neer. In het voorbeeld wordt de binnenlucht als warmtebron en elektriciteit als aandrijfenergie gebruikt. De werking van een warmtepomp is onder te verdelen in drie stappen.
 
STAP 1 Een vloeistof met een kookpunt lager dan de omgevingstemperatuur dient als transportmiddel van de warmte. Onder invloed van de buitenlucht verdampt deze vloeistof. Er wordt door de vloeistof dus warmte aan de buitenlucht onttrokken. De buitenlucht daalt in temperatuur en de vloeistof verdampt.
 
STAP 2 De verdampte vloeistof wordt vervolgens samengedrukt door een compressor. Hierdoor stijgt de druk en de temperatuur van de damp. Bij het oppompen van een fietsband is dit verschijnsel ook goed waarneembaar: de onderkant van de pomp
- waar de druk het hoogst is -
wordt behoorlijk heet.
 
STAP 3 Als laatste stap wordt de warmte aan de damp onttrokken door bijvoorbeeld een Cv. Het Cv-water stijgt in temperatuur, de damp daalt in temperatuur, zelfs zover dat de damp weer condenseert tot vloeistof. Dat laatste gebeurt in het condensorvat. De vloeistof stroomt weer naar de verdamper waar het proces van voor af aan begint.